لذت سفر در هوای پاک

تجربه ای متفاوت در سفرهای شهری با اجاره
اسکوتر و دوچرخه برقی در اپلیکیشن رورو

رورو نسل جدید حمل و نقل عمومی

رورو یک برنامه اسکوتر و دوچرخه برقی اشتراکی است. هرکجا هستید، با اپلیکیشن رورو به سادگی نزدیکترین وسیله نقلیه را پیدا کنید. قفل وسیله را با اسکن کد آن باز کنید. لذت یک رانندگی (سفر) متفاوت و بدون ترافیک و نگرانی از جای پارک را تجربه کنید.

رورو دوستدار آسمان آبی

همزمان با رشد و گسترش شهرها، نیاز به وسایل نقلیه افزایش مییابد. ما هر روز با مشکلات بزرگتری در زمینه آلودگی هوا و نابودی محیط زیستمان روبرو میشویم. ساختن بزرگراه های جدید و اضافه کردن خودروهای بیشتر دیگر راهکار مناسبی برای کلانشهرها نیست. بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا، راه حل را در استفاده از سامانه های حمل و نقل اشتراکی و وسایل نقلیه کوچک و بدون آلایندگی یافته اند. با اسکوتر و دوچرخه های برقی رورو، کربن کمتری وارد هوای شهرمان میکنیم، فضای کمتری اشغال میکنیم و اجتماعی سالمتر و شادتر میسازیم.

روش استفاده از رورو


نصب کنید
اپلیکیشن رورو را روی موبایل خود نصب کنید.


پیدا کنید
روی نقشه نزدیکترین اسکوتر یا دوچرخه رورو را پیدا کنید.


اسکن کنید
کد روی اسکوتر یا دوچرخه را با دوربین موبایلتان اسکن و قفل آن را باز کنید.


شروع سفر
با احترام به قوانین شهری و رعایت نکات ایمنی، سفر خود را شروع کنید.


پایان سفر
اسکوتر یا دوچرخه را در محل مناسب پارک کرده و پایان سفر را در اپلیکیشن انتخاب کنید.


پرداخت
معادل زمانی که وسیله نقلیه در اختیار شما بوده است، هزینه سفر خود را پرداخت کنید.